OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radecznica o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Opublikowano przez Anna Batorska, 16 lutego, 2024 o godz. 02:44 pm

Skip to content