Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie nabycia przez Powiat Zamojski własności nieruchomości stanowiącej w dniu 31.12.1998 r. obecną drogę powiatową Nr 2902L

Skip to content