Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy 

Radecznica, 04.01.2023 r.

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy 

       Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego nabór zakończono bez wyłonienia kandydata na ww. stanowisko.

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel 


Opublikowano przez Anna Batorska, 4 stycznia, 2024 o godz. 03:15 pm

Skip to content