Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Konsultacje projektu pn. "Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszywa drogowego z wapienia neogeńskiego 61
Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej modernizacji ujęcia wody w miejscowości Gorajec-Zagroble 60
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów współdziałających 70
Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Zagroble 50
Zaproszenie do składania ofert na dostawę kruszywa drogowego z wapienia neogeńskiego 85
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Zagroble 119
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nn oświetlenia ulicznego 58
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej modernizacji ujęcia wody w miejscowości Gorajec-Zagroble 104
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie remontu świetlicy w miejscowości Mokrelipie 117
logo2
144429

Szukaj