Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa kruszywa drogowego z kamienia neogeńskiego frakcji 0-31,5 mm spełniającego wymogi normy PN-S 06102:1997 w ilości ok 2 tys. ton do wskazanych miejsc na terenie Gminy Radecznica 21
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie nasadzeń krzewów oraz kwiatów wieloletnich w rabatkach kwiatowych w miejscowości Radecznica 64
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 53
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy 52
Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2903L na odcinku Zaporze - Nowa Wieś" 99
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy 93
Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 48
POSTANOWIENIE GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 89
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 69
Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 72
logo2
193629

Szukaj