Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 13.03.2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 49
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku 49
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Radecznica dnia z 8 marca 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018 38
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 8 marca 2018 r. o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 41
Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 110114L w miejscowości Podborcze 66
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim 46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o nieustaleniu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Czarnystok, gm. Radecznica 91
Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu 91
Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 118
Obwieszczenie o spotkaniu informacyjnym w sprawie przeprowadzenia prac scaleniowych gruntów w obrębie geodezyjnym Radecznica 187
logo2
325628

Szukaj