Pokaż # 
Tytuł Odsłony
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU z dnia 8 maja 2017 r. 71
Zawiadomienie dot. postępowania pn. "modernizacja drogi nr 116154L w miejscowości Gorajec-Zagroble" 108
Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę znaków drogowych i informacyjnych wraz z mocowaniem oraz słupków do znaków drogowych zakończonych plastikowym kapturkiem z przeznaczeniem do zamontowania na drogach gminnych na terenie Gminy Radecznica 74
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica" 94
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów współdziałających 111
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę kruszywa drogowego z wapienia neogeńskiego spełniającego wymagania normy PN-S 06102:1997 96
Informacja dotycząca postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego ZP.271.8.2017 z dnia 23.03.2017 r. na wykonanie nasadzeń krzewów oraz kwiatów wieloletnich w rabatkach kwiatowych w miejscowości Radecznica 78
Zaproszenie do składania ofert "modernizacja drogi nr 116154L w m. Gorajec-Zagroble" 121
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 105
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa do siedziby Zamawiającego znaków drogowych i informacyjnych wraz z mocowaniem oraz słupków do znaków drogowych zakończonych "plastikowym" kapturkiem z przeznaczeniem do zamontowania na drogach gminnych 125
logo2
215789

Szukaj