Pokaż # 
Tytuł Odsłony
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa ujęcia wody "Gorajec 2" w miejscowości Gorajec-Zagroble 27
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 38
Decyzja dotycząca braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ujęcia wody Gorajec 2" 26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN gołej na kablową w celu zasilenia pawilonu handlowego w obrębie 0013 Radecznica 35
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie ujęcia wody Gorajec 2" 50
Decyzja Starosty Zamojskiego z dnia 10.09.2020 r. w sprawie ustalenia, że działka nr 2093 położona w obrębie Mokrelipie, stanowi mienie gromadzkie 75
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zaburze 83
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 88
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie elektroenergetycznych linii kablowych oraz stacji transformatorowych i złącz kablowych 63
logo2
900157

Szukaj