WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMSJI WYBORCZYCH w WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 2023 r.

Skip to content