Sprawozdania za 2023 r.

Zarządzenie  Nr 31/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2023 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok i informacji o stanie mienia

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GORAJCU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W RADECZNICY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ.KS. ZYGMUNTA PISARSKIEGIO W CZARNYMSTOKU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADECZNICY

Urząd Gminy Radecznica

Gmina Radecznica


Opublikowano przez Anna Batorska, 9 maja, 2024 o godz. 10:11 pm

Skip to content