Przeprowadzenie postępowania scaleniowego w obrębie 0009 Mokrelipie

WÓJT GMINY

RADECZNICA                                                                                                                        

Radecznica 09.01.2024 r.

GR.6832.2.2024

                                                                            Szanowni Państwo

                                                                  – właściciele gruntów w obrębie 0009 Mokrelipie

                   W związku ze znacznym zainteresowaniem właścicieli gruntów miejscowości Mokrelipie obręb 0009 przeprowadzeniem postępowania scaleniowego oraz możliwością pozyskania środków finansowych na ten cel zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie tej inicjatywy.

                   Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek właścicieli gruntów, których łączna powierzchnia przekracza połowę projektowanego obszaru do  scalenia. Należy zauważyć, że jeżeli będzie większe zainteresowanie scaleniem gruntów, tym większe szanse na realizację tego zadania.

                   Podstawowym celem scalenia gruntów jest poprawa warunków gospodarowania m.in. poprzez powiększenie działek rolnych, zamianę, likwidację granic (miedz), aktualizację klasyfikacji gleboznawczej, zniesienie współwłasności. Ponadto może zostać zmieniony układ komunikacyjny tak, aby każda działka miała dostęp do drogi. Drogi zostaną poszerzone lub też wyznaczone z nowym przebiegiem. Dodam, że na tym obszarze drogi dodatkowo mogą zostać utwardzone.

                   Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8, nr tel.846 826 862 codziennie w godzinach pracy tj. 7.30 – 15.30.

                   W załączeniu przesyłam Państwu wstępnie przygotowany wniosek. W przypadku woli przystąpienia do scalenia proszę w nagłówku wniosku wpisać datę, czytelnie go podpisać oraz jak najszybciej przekazać do Urzędu Gminy w Radecznicy. Dodam, że w celu ułatwienia oraz uniknięcia pomyłek pracownicy Urzędu Gminy dokonają obliczeń powierzchni gruntów.

                                                          Z góry dziękuję za współpracę

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Wniosek właściciela lub współwłaściciela


Opublikowano przez Anna Batorska, 9 stycznia, 2024 o godz. 03:21 pm

Skip to content