Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o uzgodnieniu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunków ujętych w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączeniami w miejscowości Radecznica

Skip to content