Postanowienie dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV w m. Radecznica, Zaporze


Opublikowano przez Anna Batorska, 18 czerwca, 2024 o godz. 12:11 pm

Skip to content