Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z przeznaczonym środkami na ten cel w uchwale budżetowej na 2023 rok

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 30 października 2023 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Radecznica z dnia 26 czerwca 2015 r.  NR VIII/40/2015 w sprawie szczegółowych warunków trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, Wójt Gminy Radecznica ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z przeznaczonym środkami na ten cel w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu  Gminy w Radecznicy (w godzinach pracy urzędu) do dnia 17.11.2023 r.

Wnioski należy składać w kopertach z napisem „Wnioski na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”

W załączeniu wzór wniosku.

WÓJT GMINY

Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 30 października, 2023 o godz. 03:07 pm

Skip to content