Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 713/1 i nr 726/1 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce

Skip to content