Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. zo.o. nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453 w miejscowości Radecznica

Skip to content