Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV w miejscowości Radecznica, Zaporze

Skip to content