Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy -mł. referent ds. gospodarki komunalnej

       Urząd Gminy w Radecznicy
 ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica
REGON: 000545840, NIP: 922-17-36-201

Radecznica, dnia 22 sierpnia 2023 r.

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy – mł. referent ds. gospodarki komunalnej

W wyniku przeprowadzanego naboru na wolnym stanowisku urzędniczym zatrudniona zostaje:

Pani Magdalena Brodaczewska zam. Czernięcin Główny.

WÓJT GMINY

Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 22 sierpnia, 2023 o godz. 09:19 am

Skip to content