Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy

Radecznica, 30.01.2024 r.

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy

       Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego nabór zakończono bez wyłonienia kandydata na ww. stanowisko.

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel


Opublikowano przez Anna Batorska, 30 stycznia, 2024 o godz. 12:43 pm

Skip to content