Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Zaporze

WÓJT GMINY

RADECZNICA

Informacja

Wójt Gminy Radecznica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Zaporze, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 193/2 o pow.0.4342ha

Księga wieczysta ZA1Z/00121260/0

Cena wywoławcza -15.200,00zł, wadium 1520,00zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marzec 2024r. o godz.10⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 18.03.2024r.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy  oraz opublikowane na stronach internetowych:   www.gminaradecznica.pl  i  www.bip.gminaradecznica.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Radecznica pokój 1, pod nr. telefonu 846826862

Radecznica, dn. 20.02.2024r.

                                                                           WÓJT GMINY

                                                                                               Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 20 lutego, 2024 o godz. 09:28 am

Skip to content