Decyzja dot. umorzenia postepowania administracyjnego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P2 Sp. zo.o. nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1453 w obrębie Radecznica

Skip to content