BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 i 21 KWIETNIA 2024 ROKU

Wójt Gminy Radecznica informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 7 i 21 kwietnia 2024r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Radecznica: do dnia 25 marca 2024 r. (poniedziałek) do godz. 15:30.

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 3 kwietnia br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel


Opublikowano przez Anna Batorska, 22 marca, 2024 o godz. 09:43 am

Skip to content