Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 724/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 48
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 733/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 30
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 721/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 46
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 802/3, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 32
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 724/3, która powstała z podziału działki 724/2, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 36
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 49
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy 31
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” 42
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0610 ha położonej w Gruszce Zaporskiej 48
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 730/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 55
logo2
1476638

Szukaj