Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0610 ha położonej w Gruszce Zaporskiej 4
ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na pełnienie nadzoru inwestorskiego 27
OBWIESZCZNIE o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L 9
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 711/5 w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 19
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wydanej decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego: Budowa drogi gminnej 41
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 719/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 24
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie wydanej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 - Dzielce, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 706/1 54
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomność oznaczoną jako działka nr 612/5, położoną w obrębie geodezyjnym 19- Gorajec Zagroble Kolonia 22
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 802/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 24
logo2
1430322

Szukaj