Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 116159L w miejscowości Gruszka Zaporska w obrębie działki nr ewid. 10/10 758
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego łamanego w miejscowości Gorajec-Zastawie 914
Zaproszenie do składania ofert cenowych - wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa drogowego łamanego na odcinku długości 170 mb, szer. 3,2 m w miejscowości Gruszka Zaporska w obrębie działki ewid. 10/10 939
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn.:Remont dachu przystani konnej w m. Gorajec-Zagroble 953
Zaproszenie do składania ofert cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową elektroenergetycznej linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Podborcze 713
Zaproszenie do składania ofert cenowych - remont 3 sal lekcyjnych 862
Zaproszenie do składania ofert cenowych - dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w okresie od 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r. 1006
Zawiadomienie o wyborze oferty na wymianę stolarki drzwiowej w budynku świetlicy w Czarnymstoku 898
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z utwardzeniem odcinków dróg płytami betonowymi ażurowymi podwójnie zbrojonymi typu JOMB 903
Zapytanie cenowe - Wykonanie w systemie "zaprojektuj - wybuduj" inwestycji pn. "Przebudowa targowiska w m. Gorajec-Stara Wieś na dz. ozn. nr ewidencyjnymi 1000, 1001, 1002 oraz cz. dz. 1024 w ramach projektu PROW 2014-2020" 824
logo2
1476629

Szukaj