OGŁOSZENIE

 Wójta Gminy Radecznica

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

 

Na   podstawie    Uchwały   Rady  Gminy   Radecznica  z  dnia  26  czerwca  2015 NR VIII/40/2015  w sprawie szczegółowych warunków i  trybu  przyznawania  nagród za osiągnięcia w dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania i ochrony kultury, Wójt Gminy  Radecznica ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z przeznaczonym środkami na ten cel w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu  Gminy w Radecznicy /w godzinach pracy urzędu / do dnia 29.08.2017 r.

Wnioski należy składać w kopertach z napisem "Wnioski na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie  twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury"

 W załączeniu wzór wniosku.

Wójt Gminy     

mgr inż. Edward Polak

logo2
1253394

Szukaj