ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 §6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

/Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./

 Wójt Gminy Radecznica

zawiadamia, że od 04 października 2015 r. do 23 października 2015 roku

każdy wyborca może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie wyborców

dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

 

                                                                                     Wójt Gminy       

                                                                               mgr inż. Edward Polak 

logo2
1401086

Szukaj