ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 §6 ustawy z 5 stycznia 2011 r - Kodeks wyborczy

/Dz. U. Nr 21,poz.112 ze zm./

 

Wójt Gminy Radecznica

zawiadamia, że od 19 kwietnia 2015 r do 04 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10  maja 2015 roku.

Sprawy dotyczące udostępniania spisu wyborców załatwiane są  w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy B. Prusa 21 w Radecznicy, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu  7.30-15.30

 

                                                                                     Wójt Gminy        

                                                                               mgr inż. Edward Polak

                                                                                       

logo2
1476633

Szukaj