Załącznik do uchwały Nr 2/2014

Gminnej Komisji Wyborczej 

w Radecznicy 

z dnia 23 października 2014 r. 

 

  

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 – Publiczne Gimnazjum Radecznica

 

 1. Król Anna  zam. Gruszka Zaporska – Komitet Wyborczy Wyborców Bądźmy Razem
 2. Malec Mieczysław zam. Czarnystok – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Kurek Urszula zam. Podborcze – Komitet Wyborczy Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe
 4. Kozieł Anna zam. Mokrelipie – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 5. Batorski Henryk zam. Podlesie Duże – Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke
 6. Tłuczek Stanisław Krzysztof zam. Gruszka Zaporska – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 7. Sznitowski Przemysław zam. Radecznica – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 8. Smyl Marta zam. Zaporze – Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Zakłodzia i Gaju
 9. Maruniak Maria Bogumiła zam. Zaporze – osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 – Szkoła Podstawowa  Zaburze

 

 1. Król Tomasz zam. Gruszka Zaporska – Komitet  Wyborczy Wyborców Bądźmy Razem
 2. Krukowska Renata Bożena zam. Zakłodzie – Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kondrata
 3. Santus Magdalena zam. Zaburze – Komitet Wyborczy Wyborców Służyć Ludziom
 4. Łapiński Paulin zam. Zaburze – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. Bielak Joanna zam. Czarnystok – Komitet Wyborczy Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe
 6. Marzec Dorota zam. Zaburze – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 7. Winiarczyk Stanisław Bolesław zam. Mokrelipie – Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna
 8. Studzińska Monika zam. Mokrelipie – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 9. Piwowarek Urszula zam. Radecznica – osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

  

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 – Urząd Gminy Radecznica

 

 1. Tuzin Bożena zam. Radecznica – Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kondrata
 2. Oleksy Elżbieta Maria zam. Radecznica – Komitet Wyborczy Wyborców Służyć Ludziom
 3. Sykała Beata Joanna zam. Mokrelipie – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 4. Kijek Tadeusz zam. Czarnystok – Komitet Wyborczy Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe
 5. Cieślak Anna Mariola zam. Radecznica – Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke
 6. Dziwota Wiesława Maria zam. Gorajec – Zagroble – Kolonia – Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna
 7. Ładniak Kinga zam. Radecznica – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 8. Chwałek Urszula Katarzyna zam. Zaporze – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 9. Batorska Anna zam. Zaporze – osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 – Szkoła Podstawowa Radecznica 

 

 1. Magdziarz Sławomir zam. Zaporze – Komitet  Wyborczy Wyborców Bądźmy Razem
 2. Łapińska Krystyna zam. Mokrelipie – Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kondrata
 3. Tyszko Natalia Martyna zam. Radecznica – Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Gminy Radecznica
 4. Szczepanek Zofia zam. Gorajec – Zagroble – Komitet Wyborczy Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe
 5. Ferenc Elżbieta Anna zam. Radecznica – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 6. Kłodnicka Aneta zam. Radecznica – Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke
 7. Krukowska Anna Mariola zam. Zaporze – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 8. Biłant Mateusz zam. Radecznica – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 9. Jabłońska Irena Krystyna zam. Zaporze – osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 – Szkoła Podstawowa Gorajec – Stara Wieś 

 

 1. Grygiel Ewa zam. Gorajec – Zagroble – Komitet  Wyborczy Wyborców Bądźmy Razem
 2. Wolanin Aneta zam. Mokrelipie – Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kondrata
 3. Łaba Tomasz zam. Gorajec – Zagroble – Komitet Wyborczy Wyborców Służyć Ludziom
 4. Furmanek Dorota  zam. Gorajec – Zagroble – Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Gminy Radecznica
 5. Ostrowski Ryszard zam. Gorajec – Zastawie – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 6. Kuryło Aniela zam. Podlesie Duże – Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke
 7. Kruk Małgorzata zam. Gorajec – Stara Wieś – Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna
 8. Szczepuch Jan Marian zam. Latyczyn – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 9. Wachowicz Jarosław Marek zam. Radecznica – osoba wskazana przez Wójta Gminy 

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 – Szkoła Podstawowa Czarnystok 

 

 1. Borowska Dagmara  zam. Czarnystok – Komitet Wyborczy Wyborców Bądźmy Razem
 2. Orchowska Ewa zam. Czarnystok – Komitet Wyborczy Wyborców Służyć Ludziom
 3. Zybała Krzysztof Andrzej zam. Zaburze – Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Gminy Radecznica
 4. Tomczyk Teresa zam. Gorajec – Stara Wieś – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. Sobczak Beata zam. Czarnystok – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 6. Bednarczuk Jolanta zam. Radecznica – Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke
 7. Siemczyk Teresa zam. Czarnystok – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 8. Chadam Agnieszka Kamila zam. Zaburze – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 9. Batorska Anna zam. Zakłodzie – osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Radecznica 

 

 1. Kaproń Grzegorz Tomasz zam. Radecznica – Komitet Wyborczy Wyborców Bądźmy Razem
 2. Mazur Jan Stanisław zam. Czarnystok – Komitet Wyborczy Wyborców Służyć Ludziom
 3. Nawrocki Zbigniew zam. Zaporze – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 4. Jarosz Ewa Iwona zam. Radecznica – Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke
 5. Kaproń Justyna zam. Podborcze– Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna
 6. Batorska Anna zam. Zaporze – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 7. Szczerba Barbara Maria zam. Zaburze – osoba wskazana przez Wójta Gminy

 

  

logo2
1475936

Szukaj