Informujemy, iż Województwo Lubelskie podpisało z Wykonawcą „Środowisko i Innowacje” Sp. z o.o., Dobrów 8, 28 - 142 Tuczępy umowę na usługę demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest w ramach działania pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i utylizacją planowo potrwają do końca października br. Firma będzie realizowała usługę według własnego harmonogramu z listy naboru wniosków. Niemniej jednak w celu ustalenia indywidualnego terminu wykonania usługi należy skontaktować się z firmą pod nr telefonu 41 260 50 50. Wykonawca będzie realizował zadanie na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość dlatego kontakt telefoniczny może być utrudniony.

   Koszty demontażu, pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest w całości pokrywa Samorząd Województwa Lubelskiego. Wnioskodawca nie ponosi kosztów związanych z demontażem, pakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu (usługa wykonywana przez firmę jest bezpłatnie, nie wystawia faktur ani rachunków, nie żąda zapłaty). Firma po wykonaniu prac przy odbiorze odpadu zostawia jeden egzemplarz oświadczenia dotyczące prawidłowości wykonania prac i kartę odebranego odpadu właścicielowi nieruchomości. Drugi egzemplarz właściciel nieruchomości podpisuje firmie. Następnie firma przekazuje odpad na składowisko.

  

logo2
1401078

Szukaj