ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art.36 §6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

   /Dz.U. nr 21, poz.112 ze zm./

 

Wójt Gminy Radecznica

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r., spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis będzie udostępniony do wglądu od 05 maja 2014 r. do 18 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy, przy ulicy B. Prusa 21 w Radecznicy, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu  7.30-15.30

 

 

 Wójt Gminy Radecznica

                                                                                 Gabriel Gąbka