I N F O R M A C J A 

do dnia 12 maja 2014 roku  

w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pokój nr 11

                                                                             

  • wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy w lokalu przystosowanym dla osób niepełnosprawnym

 

  • wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie BRAILL'A

 

 

 

logo2
1476658

Szukaj