I N F O R M A C J A

 

           Informuje się mieszkańców, że do dnia 20 maja 2014 r. wyborcy przebywający czasowo   na   obszarze  gminy   lub  wyborcy  nigdzie  niezamieszkali   mogą składać wnioski  o  dopisanie  do   spisu  wyborców   w   wyborach   do   Parlamentu Europejskiego zarządzonych   na  dzień 25 maja 2014 roku.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pokój nr 11.

 

                                                                   Wójt            

                                                                       mgr Gabriel Gąbka

 

 

logo2
1475917

Szukaj