WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dn. 30.01.2023 r.

GR.6140.11.2023

 

   Ogłoszenie o społecznych konsultacjach

"Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności

 zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2023"

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.) oraz zważając na opracowany projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2023"

 

 Wójt Gminy Radecznica

 

zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w zakresie projektu ww. dokumentu.

 

Przedmiotem konsultacji jest zaopiniowanie przygotowanej do podjęcia przez Radę Gminy Radecznica uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2023.

 

Rozpoczęcie konsultacji następuje z dniem 30 stycznia 2023 roku, a ich zakończenie dnia 20 lutego 2023 roku. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radecznica (www.bip.gminaradecznica.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radecznica. Nie wyrażenie opinii w określonym wyżej terminie uznaje się za akceptację zapisów Programu.

 

Przedmiotowe konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie mają mocy wiążącej. Kierowane są one do organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Radecznica oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.).  

 

Wszelkie uwagi i opinie można składać :

- w siedzibie Urzędu Gminy w Radecznicy sekretariat

- pocztą na adres: ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

- drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1434294

Szukaj