Informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. postępowania o udzielanie zamówień publicznych prowadzone są na stronie internetowej www.gminaradecznica.ezamawiajacy.pl Aby pobrać dokumenty należy wybrać podkreślony tekst w opisie danego zamówienia, który automatycznie przekieruje na adres strony internetowej prowadzonego postępowania.

 

Tryb udzielenia zamówienia:  Tryb podstawowy
Znak sprawy:  ZP.272.2.2023
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Rok rozpoczęcia postępowania: 2023
logo2
1476650

Szukaj