Wnioski o zakup węgla na 2023 r. 

 

      Urząd Gminy w Radecznicy informuję, że wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 r. będą przyjmowane od dnia 02 stycznia 2023 r. 

Przypominamy, że każde gospodarstwo domowe, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 -2023. Osoby, które złożyły wnioski na zakup węgla w 2022 r. mogą je złożyć ponownie na zakup w pozostałej ilości, której łączna suma nie może przekroczyć 3 ton na cały sezon grzewczy 2022-2023.

Przypominamy jak wygląda procedura sprzedaży węgla:

1. Złożenie wniosku w urzędzie. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji. Jest dostępny również w siedzibie Urzędu Gminy pod adresem ul. B. Prusa 21, 22- 463 Radecznica.

Uwaga! Jeśli ktoś złożył już taki wniosek w 2022 roku, ale węgla nie kupił, powinien złożyć go ponownie. Wówczas może wnioskować o pełne 3 tony węgla.

2. Złożony wniosek podlega weryfikacji.

3. Urząd Gminy powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku.

4. Wnioskodawca uiszcza opłatę za zakup węgla.

5. Wnioskodawca odbiera fakturę na zakup węgla i osobiście odbiera lub zleca transport węgla ze składu.

 

Koszt węgla wynosi 1980 zł brutto za tonę.

UWAGA! Ta cena nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Gminę do gospodarstwa domowego.

 

 WÓJT GMINY

Marian Szuper 

logo2
1434291

Szukaj