INFORMACJA O KONTYNUACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA ZAKUPIE PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

„Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informujemy, że Gmina Radecznica kontynuuje zadanie związane z zakupem paliwa stałego przeznaczonego dla  gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.”

logo2
1434246

Szukaj