WÓJT GMINY

RADECZNICA                                                      

Radecznica, dn. 15.12.2022r

 

Informacja

Wójt Gminy Radecznica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Zaburze, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 397/7  o pow.0,3068ha.

Księga wieczysta nr ZA1Z/00121292/3

 

Cena wywoławcza -12.235,00zł, wadium 1230,00zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2023r. o godz.10⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 09.01. 2023 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy  oraz opublikowane na stronach internetowych:   www.gminaradecznica.pl  i  www.bip.gminaradecznica.pl.

 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Radecznica pokój 8, pod nr. telefonu 846826862

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper


logo2
1476641

Szukaj