ZP.271.5.2022                                                                                 

Radecznica, dnia 9 czerwca 2022 r.

 

 

 Informacja o wyniku postępowania

   

     Zamawiający Gmina Radecznica informuje w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. „Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec-Zagroble” o:

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY „KANIA” ANDRZEJ KANIA

ul. Antonin 9, 22-100 Chełm

 

Uzasadnienie wyboru:

   Zgodnie z przyjętym w postępowaniu kryterium oceny ofert, wybrana oferta jest najkorzystniejsza.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na wykonaniem zadania pn. „Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec – Zagroble”

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

cena oferty brutto

1.

AUT-SERWIS Jacek Gilewicz

al. Kraśnicka 135, 20-718 Lublin

14 000,00 zł

2.

EXPERT INWESTYCJE Ewa Bednarz

Ul. Królowej Bony 9, 23-400 Biłgoraj

20 000,00 zł

3.

Zakład Wielobranżowy „KANIA” Andrzej Kania

ul. Antonin 9, 22-100 Chełm

11 685,00 zł

4.

Nadzory i Projekty Budowlane

mgr inż. Halina Gołąb

ul. Kościuszki 30/26, 23-400 Biłgoraj

25 000,00 zł

 

 

WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper

logo2
1303021

Szukaj