Zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Radecznica z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2021 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok i informacji o stanie mienia

 

 

Urząd Gminy Radecznica

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radecznicy

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku

 

Zestawienia zbiorcze

logo2
1297654

Szukaj