Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II  w Zaburzu

          Zaburze100

    22–463 Radecznica

Zaburze, 25.04.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

       

      Zawiadamiam, iż w postępowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 zł na dostawę peletu drzewnego sosnowego złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto za 1tonę

 

1

 

LIGNESIA  Łukasz  Żerebiec, ul. Akacjowa 5, 23-415 Księżpol

 

1700,00 zł

Wybrana została oferta złożona przez:

LIGNESIA  Łukasz  Żerebiec, ul. Akacjowa 5, 23-415 Księżpol

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  DYREKTOR SZKOŁY

mgr Hanna Nowak 

logo2
1302991

Szukaj