Informujemy o wprowadzeniu zakazu przebywania na obszarze gmin województwa lubelskiego lub ich części w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną, w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen.
 

Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwiła nowelizacja ogłoszonej w dniu 30 listopada br. ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2191). Ustawa weszła w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

logo2
1476665

Szukaj