Gmina Radecznica

   ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, dn.17.11.2021 r.

GR6830.4.2021

                                            

       Zamawiający Gmina Radecznica unieważnia postępowanie ofertowe na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Trzęsiny oznaczonej jako działka nr 223 z działką sąsiednią oznaczoną nr 222, prowadzonej poniżej kwoty 130 000,00zł, ponieważ wnioskodawca wycofał wniosek.

 

  Z up. WÓJTA   

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel 

logo2
1253393

Szukaj