Urząd Gminy w Radecznicy
 ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica
REGON: 000545840, NIP: 922-17-36-201

Radecznica, dnia 1 września 2021 r.

 

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy – mł. referent ds. podatków i opłat lokalnych

 

W wyniku przeprowadzanego naboru na wolnych stanowiskach urzędniczych zatrudnieni zostają:
1. Pani Beata Furlepa zam. Gorajec Zastawie
2. Pan Adam Grzywna zam. Gorajec Zagroble

WÓJT GMINY 
Marian Szuper

logo2
1475926

Szukaj