Urząd Gminy w Radecznicy

  ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

REGON: 000545840, NIP: 922-17-36-201

Radecznica, dnia 13 sierpnia 2021 r.

 

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy – Referent ds. księgowości budżetowej

 

W wyniku przeprowadzanego naboru na wolnym stanowisku urzędniczym zatrudniona zostaje:

Pani Natalia Stańczyk zam. Gorajec-Zagroble

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1475162

Szukaj