Urząd Gminy w Radecznicy

  ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

REGON: 000545840, NIP: 922-17-36-201

                            Radecznica, 04.08.2021 r.

 LISTA

 

kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy
„Mł. referent ds. wymiaru podatków i opłat”

 

     W wyniku przeprowadzenia wstępnej weryfikacji złożonych aplikacji informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "mł. referent ds. wymiaru podatków i opłat” spełniły następujące osoby:

1. Pani Brzozowska Justyna zam. Tereszpol – Zaorenda,

2. Pani Furlepa Beata zam. Gorajec-Zastawie,

3. Pan Grzywna Adam zam. Gorajec-Zagroble,

4. Pani Koziej Joanna zam. Tworyczów.

 

   Test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 30 sierpnia 2021r. o godz. 1300  w Urzędzie Gminy w Radecznicy,  ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1476609

Szukaj