Gmina Radecznica

 ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 31.03.2021 r.

ZD.271.19.2.2021

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postępowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej kwoty 130 tys. PLN na dostawę kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 mm złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto za

1 tonę w zł

1

TRANS-MAT Mateusz Wójcik, ul. Polna8/46, 26-800 Białobrzegi

60,15

2

„TRANSMAX”s.c., Ż. Mosioł, P. Bębenek, ul. Górna 47,

26-680 Wierzbica

56,58

3

PRZEDSIĘBIORSTWO Usługowo-Handlowe „MIREX” Mirosław Kwapiński, Szymanów 4A, 27-300 Lipsko

65,19

4

„MADURA” Gierasińska Anna, Kowala-Kolonia 12B,

26-624 Kowala Stępocina

66,42

5

P.H.U. „CAREX” Grzegorz Domagała, Brzeziny, ul. Chęcińska 353,

26-026 Morawica

63,96

6

„KRUSZYWOSORT” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Wiktor Siadaczka, ul. Marglowa 83,

26-600 Radom

63,34

7

Północ Południe s.c., ul. Szkotnik 5-7, 33-240 Żabno

68,88

8

Adviser Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Zana 11a, 20-601 Lublin

61,50

 

WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

„TRANSMAX”s.c., Ż. Mosioł, P. Bębenek, ul. Górna 47,

26-680 Wierzbica

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

 

logo2
1253403

Szukaj