Urząd Gminy w Radecznicy

  ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

REGON: 000545840, NIP: 922-17-36-201

Radecznica, dnia 15 marca 2021 r.

  

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy – mł. referent ds. gospodarki komunalnej

 

W wyniku przeprowadzanego naboru na wolnym stanowisku urzędniczym zatrudniony zostaje:

Pan Wojciech Gumieniak zam. Zdziłowice Drugie

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1475916

Szukaj