Urząd Gminy w Radecznicy

  ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

REGON: 000545840, NIP: 922-17-36-201

Radecznica, dnia 17 luty 2021 r.

 

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy 

ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych:

Nabór nie został rozstrzygnięty

 

Uzasadnienie

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2021r. do godz. 15.30 w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radecznicy ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych, została złożona jedna oferta, która nie spełnia niezbędnych wymogów określonych w treści ogłoszenia.

 

 WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1401088

Szukaj