WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dn.21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U.  z 2020r.  poz.65 ze zm.)

      Wójt Gminy Radecznica informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica  ul. B. Prusa 21(na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaradecznica.pl  wywieszono na okres 21 dni tj. od 29.01.2021r.  do dnia 18.02.2021r. (włącznie) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który obejmuje działki nr 1433, 1933 o pow.1.22ha, położoną w Mokremlipiu.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
985562

Szukaj