Radecznica, 25.01.2021 r.

       Urząd Gminy w Radecznicy

     ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

REGON: 000545840, NIP: 922-17-36-201

 

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

 

       Informuję, że w wyniku ogłoszonego nabory na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego nabór zakończono bez wyłonienia kandydata na ww. stanowisko.

 

WÓJT GMINY

/-/ Marian Szuper

 

logo2
1437403

Szukaj