Radecznica, dnia 23 lipca 2020 r.

           Urząd Gminy w Radecznicy

     ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

REGON: 000545840, NIP: 922-17-36-201

 

 

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Radecznicy:

referent ds. samorządu i spraw socjalnych mieszkańców

 

W wyniku przeprowadzanego naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
zatrudniona zostaje:

Pani Anna Łapa zam. Źrebce

 

WÓJT GMINY

/-/ Marian Szuper

logo2
1253362

Szukaj