UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

 

      Spis wyborców jest udostępniany miedzy 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 5 do 19 maja 2019 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

 

logo2
1475162

Szukaj