POSTANOWIENIE NR 121/2019

 Komisarza Wyborczego w Zamościu I

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Radecznica

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Zamościu I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 7 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Zamościu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radecznica.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Zamościu I    

 

/-/ Piotr Jan Szafrański

 

 

 Załączniki do postanowienia nr 121/2019 

Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 1 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Publiczne Gimnazjum, ul. Gwarna 4, 22-463 Radecznica:

1.

Karolina Batorska, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Gaj Gruszczański

2.

Mariusz Gumieniak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gruszka Zaporska

3.

Ewelina Starzecka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Zaporze

4.

Piotr Szczepuch, zgłoszony przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Latyczyn

5.

Bożena Tuzin, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Radecznica

6.

Wiesława Tuzin, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Radecznica

7.

Maria Ewa Wolanin, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Mokrelipie

 

Załącznik nr 2 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa Zaburze 98A, 22-463 Radecznica: 

 

1.

Nadiya Batorska, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Radecznica

2.

Jakub Kondrat, zgłoszony przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Mokrelipie

3.

Jolanta Anna Łapińska, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Mokrelipie

4.

Emil Smarkala, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Zaburze

5.

Kamil Śledź, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Zaporze

6.

Zenobia Walczak, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Zaburze

7.

Stanisław Winiarczyk, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mokrelipie

 

Załącznik nr 3  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Urząd Gminy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica: 

1.

Mateusz Biłant, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Radecznica

2.

Bożena Maria Bojko, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU (uzupełnienie składu), zam. Zakłodzie

3.

Irena Krystyna Jabłońska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zaporze

4.

Helena Anna Kołtun, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Zaburze

5.

Elżbieta Łapińska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Zaburze

6.

Emilia Tyszko, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Radecznica

7.

Joanna Wachowicz, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Radecznica

8.

Helena Winiarczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Mokrelipie

9.

Aneta Wolanin, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Mokrelipie

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, ul. B. Prusa 65a, 22-463 Radecznica: 

1.

Magdalena Batorska, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Gaj Gruszczański

2.

Mariusz Adam Górski, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Zaburze

3.

Renata Bożena Krukowska, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Zakłodzie

4.

Maria Zofia Magdziarz, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Zaburze

5.

Arkadiusz Tomasz Poświatowski, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Zakłodzie

6.

Jadwiga Stanisława Rekiel, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Zaporze

7.

Alina Janina Śledź, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zaporze

 

Załącznik nr 5 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, Gorajec-Stara Wieś 101, 22-463 Radecznica:  

1.

Janusz Andrzej Chadam, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Zaburze

2.

Paulina Dymek, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Zaburze

3.

Katarzyna Fronc, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Mokrelipie

4.

Mateusz Grzywna, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Czarnystok

5.

Sylwia Marczuk, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Gorajec-Zastawie

6.

Angelika Nawrocka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gorajec-Zagroble

7.

Maria Pieczykolan, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Zaburze

8.

Jan Józef Smyl, zgłoszony przez KW JEDNOŚĆ NARODU (uzupełnienie składu), zam. Zaporze

9.

Sławomir Stańczyk, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Gorajec-Zagroble

 

Załącznik nr 6 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa, Czarnystok 129a, 22-463 Radecznica:  

1.

Mariola Bernat, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Zaburze

2.

Stanisław Czok, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wólka Czarnostocka

3.

Krystyna Fronc, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Mokrelipie

4.

Jan Józef Jarosławski, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Czarnystok

5.

Grażyna Maria Paszko, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Latyczyn

6.

Natalia Anna Stańczyk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Gorajec-Zagroble

7.

Joanna Żłób, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Trzęsiny

 

Załącznik nr 7 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Klasztorna 4, 22-463 Radecznica: 

1.

Katarzyna Biłant, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Radecznica

2.

Elżbieta Anna Ferenc, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Radecznica

3.

Bolesław Kołtun, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Zaburze

4.

Stefania Teresa Kurek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zaburze

5.

Laura Maria Sznitowska, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Radecznica

 

 

logo2
1475951

Szukaj